VBSA

Wij geloven dat:

Organisaties en netwerken ingewikkelde samenwerkingvormen zijn die met een juiste structuur en goed leiderschap meer waard zijn. VBSA geeft inzicht in de wirwar van lijnen en verbetert de samenwerking met passende structuren en gedragsverandering op elk niveau.

Onze diensten

– Consultancy in (Non) Profit management  & business

– Consultancy in Network Governance 

– Projectondersteuning

– Ondersteuning bij het schrijven op aanbestedingen

Consultancy

Sinds 2016 is VBSA actief als consultant en verbetert structuren en gedrag van de leiders op elk niveau. Processen waaraan gewerkt is:
– Cultuurverandering behandelorganisatie
– Meldingen Incidenten Cliënten
– Meldingen Incidenten Personeel
– Onderzoek Incidenten Zorg
– Behandelorganisatie
– Jaarurensystematiek, werkpakketten en roosters
– Intakeprocedures
– Implementatie en Borging methodiek


Projectondersteuning

Projecten zijn al jaar en dag in goede handen bij VBSA. Elk project kent een eigen dynamiek en vraagt om werkwijze die blijvend ondersteunend of sturend is. Elke projectleider zal direct beamen dat een goede ondersteuning essentieel is voor een geslaagd project. VBSA kan inspelen op zeer complexe projecten, heeft snel de vinger erachter of op de zere plek.  VBSA  helpt bij het procesmatig opzetten van projecten. Ingewikkelde verandervraagstukken blijven gerelateerd aan de inhoud en degene die het betreft.


Aanbestedingen

Met de ervaringen in zeer diverse projecten ondersteunt VBSA organisaties bij (onderhandse) aanbestedingsprocedures van de overheid en of overheidsorganisaties. 
In 2017 is succesvol geschreven aan de aanbestedingen voor de Top 2000 en alle NPO radio 2 producties op locatie. Van projectopzet tot communicatiestructuren en van teamsamenstelling tot de detailofferte. Het hele proces gestuurd en in 1 hand. Dat ontzorgt u en geeft ruimte om te ondernemen en te winnen.


Networkgovernance

Sturen tussen overheid en gemeenschap

De overheid stuurt op veel verschillende manieren  in ons land. Opvallend daarin is de indirecte sturing van de overheid via allerlei organisaties die invulling geven aan het landelijk beleid dat in de wet- en regelgeving is vastgelegd.  Landelijk kennen we grote organisatie zoals Rijkswaterstaat en de  NPO. Regionaal werken gemeente en provincies samen in uitvoeringsorganen op specifiek beleid en lokaal zien we steeds vaker stichtingen of verenigingen die een rol vervullen tussen de overheid en de gemeenschap en tussen de publieke organisaties en bedrijven. De wijze waarop deze organen bestuurlijk invulling geven aan hun taak verschilt van geval tot geval. Veelal leidt tot het tot onduidelijkheid over doelstellingen, macht, legitimiteit. De partijen rollen over elkaar heen en raken verwikkeld in een storm tussen de gemeenschap, de bedrijven en de overheid. Dit geeft spanning in het netwerk en leidt tot inefficiëntie. VBSA is specialist in networkgovernance en de effectiviteit van publiek-private netwerken. Juist tussen overheid en de gemeenschap. Herkent u de risico’s van de gekozen vormen, is er politiek draagvlak maar willen de private partijen een andere koers, is er een punt op horizon, maar weet niemand de weg? Met de STORM-Methode van VBSA krijgt u hier zicht op en praktische handvatten om met elkaar de gewenste resultaten te behalen. Want een netwerk is pas effectief als u samen elkaars doelen haalt.  

Contact

Heeft u een vraag of opmerking? Wij helpen u graag verder! U bent niet verplicht uw telefoonnummer in te vullen. Als u uw telefoonnummer wel invult, kunnen wij  sneller en persoonlijk op uw vragen reageren.