Netwerken geen garantie tot succes

De Jeugdzorg, een netwerk met een zeer uitdagend probleem. Ik zal ‘de Jeugdzorg’ en andere lokale, nationale en internationale netwerken af en toe aanhalen en gebruiken als voorbeeld. Waarbij aangetekend dat ik hier, achter mijn bureau, niet de oplossing heb of kan forceren. Die ligt altijd in het netwerk! Euuh wat? In het netwerk? Ja, lees gauw verder!

Eerst een poging tot definitie:

Een netwerk: een aantal actoren die samen iets willen bereiken.

Dit is wel de kortste samenvatting die te maken is. Iets willen bereiken is hier de doelstelling. Wat een netwerk met elkaar wil bereiken is enorm divers, ze bestaan en beginnen

 • om de onderlinge verbinding in een dorp te vergroten;
 • om een goed ondernemersklimaat te ontwikkelen;
 • om goede (jeugd)zorg te organiseren;
 • om een energietransitie uit te rollen;
 • om integratie van etnische minderheden te verbeteren;

Een netwerk wil uitdagende doelstellingen realiseren voor een issue dat groter is dan het netwerk zelf. Kenmerk van netwérk: het gaat om vraagstukken die groter en complexer zijn dan een enkele partij aan kan.

Een netwerk: een aantal actoren die samen complexe uitdagingen willen bereiken.

Samen is de essentie want een netwerk bestaat dus uit ‘een aantal actoren’ die ‘samen’ werken. Het netwerk is een middel om doelstellingen te bereiken. Dit levert voor uw organisatie, als participant, dan ook direct vragen op:

 • Kan of wil mijn organisatie samen met anderen in een netwerk?
 • Kan of wil ik zonder het netwerk verder voortbestaan?
 • Wat zijn onze kosten van samen en wat levert het op?.

 

Samenwerken is zo simpel nog niet.

'Ze hebben mooie verhalen, veel praatjes en kosten een hoop geld,
 maar ik verkoop er geen broek meer door!’
Een voorbeeld:

“Ik verkoop mijn ziel niet aan de duivel”, zei een lokale ondernemer in herenmode, toen gevraagd werd, waarom hij niet meedeed in de lokale ondernemersvereniging. Bij doorvragen bleek het niet het eerste initiatief te zijn geweest in het dorp. Aan diverse stichtingen en verenigingen had hij zijn bijdragen geleverd. Tijd, geld, ruimte en een hoop spullen. Telkens kwam niet van de grond waar hij als ondernemer op hoopte. “Ze hebben mooie verhalen, veel praatjes en kosten een hoop geld, maar ik verkoop er geen broek meer door! En dan die vent hier verderop met z’n zooi. Hij heeft nooit een poot uitgestoken voor het dorp, maar verkoopt nu wel mijn handel.” Voor hem hadden de netwerken wel afgedaan. Wat maakt dat mensen en organisaties afhaken bij netwerken?

Netwerken zijn bijzondere samenwerkingsverbanden. De één stort zich volledig op het goede doel dat hem of haar voor ogen staat, de ander wacht af en profiteert ervan. Dat daarin geen balans zit, zoals in het voorbeeld, lijkt duidelijk: het blijft aan de actoren in het netwerk om er samen vorm aan te geven en met elkaar sturen. Informeel, als partners. Netwerken zijn zelfregulerend maar vragen om interne afspraken en commitment. En vraag je eens af: “Laat die ondernemer zich sturen?”

Netwerken lijken op een touw dat geslagen wordt in een touwslagerij. Het is vakmanschap en handwerk. De strengen staan voor de verschillende actoren die samen het verband vormen (touw) en kan er getrokken worden (doelstelling).Het ene vraagstuk vraagt een superstrakke organisatie van het netwerk. Met vaste patronen en formele gedragsafspraken vormt men een netwerk dat zo sterk en buigzaam is als een staalkabel. Denk aan netwerken met een wettelijke opdracht. Een ander vraagstuk, zoals van een bedrijvenkring, vraagt om een veel losser verband. Daardoor blijft er ruimte voor de deelnemers om binnen en buiten het netwerk te bewegen.

Een netwerk: een aantal georganiseerde actoren die complexe uitdagingen willen bereiken.

Elke vorm van inbedding en sturing op de netwerkcultuur en -structuur kent risico’s. Als ze langere tijd bestaan raken ze geinstitutionaliseerd. Veelal functioneel maar er zijn ook old-boys-netwerken waarin de bal onderling rondgaat met kwaliteitsverlies tot gevolg. Er zijn dus netwerken die structureel onvoldoende efficiënt functioneren door een verkeerde probleemorientatie die ondertussen door het netwerk zelf in stand wordt gehouden. Een van de issues die mogelijk speelt in de Jeugdzorg.

Een netwerk is geen garantie voor succes. VBSA werkt samen met netwerkpartners aan een passende inbedding. Energie gebruiken om te doen, in plaats van praten over jezelf.

Netwerken zijn van alle tijden, maar netwerken van nu hebben extra uitdagingen:

 • De gebruikers van een netwerk worden steeds mondiger en willen alles weten;
 • Netwerken overlappen elkaar of toch niet;
 • De overheid zet meer en meer netwerken in om haar doelstellingen te bereiken.

De wereld wordt er niet simpeler van.

VBSA ondersteunt organisaties en netwerken bij het inzicht te krijgen op hun functioneren. VBSA ontwikkelt trainingen voor netwerkpartners die toegevoegde waarde willen bieden aan hun netwerken.

En wat maakt het netwerk dan meer waard, voor het netwerk en voor u?

VBSA ontwikkelde de STORM-Methodiek die uit twee delen bestaat:

 • De STORM-analyse > maakt netwerken leuk en winstgevend
 • De STORM-aanpak > richt zich op het versterken van u als netwerkpartner en het netwerk als geheel.

Het netwerk en u krijgen hiermee:

 • Duidelijke doelstellingen;
 • Passende inbedding van het netwerk zodat u uitdagende doelstellingen realiseert;
 • Advies voor de deelnemende organisaties;
 • Realistische en meetbare effecten op de netwerkprestaties.

Winst en samen winnen!

VBSA gelooft hierin:

Organisaties en netwerken zijn ingewikkelde samenwerkingvormen die met een passende structuur en goed leiderschap meer waard zijn voor de gebruikers. VBSA geeft inzicht in doelstellingen, netwerkinteractie, verbetert de samenwerking en de efficiëntie. Samen met het netwerk ontwikkelt VBSA passende werkvormen en gedragsverandering op elk niveau.

Lees ook de volgende blogs over netwerken en ontdek de mogelijkheden van uw netwerken!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *