Aanbestedingen met Impact

Vanuit de ervaringen in diverse grote mediaprojecten ondersteun ik organisaties bij (onderhandse) aanbestedingsprocedures.

Voor impactvolle publieksevenementen schrijf ik bidbooks waarin een organisator (gemeente)  geïnformeerd wordt over het brede aanbod van de  opdrachtgevers.

Dit heeft in alle gevallen geleid tot een uitnodiging tot de volgende stap in het proces.

De opdrachtgevende gemeente vraagt dan een  Plan van Aanpak  en een offerte voor deze specifieke productie. De ervaring leert dat veel gemeenten veel goede ideeën hebben maar onvoldoende beeld hebben van de impact van evenementen in hun stad.

De beste ideeën zijn nog geen plannen en de beste plannen geven nog geen idee

Impactvolle publieksevenementen zijn projecten waarin veel organisaties samenwerken en hun netwerken gebruiken om het evenement succesvol te laten verlopen. Zo zijn bijvoorbeeld de volgende organisaties betrokken: gemeente, provincie, hulpdiensten, openbaar vervoerders, lokale ondernemers, enzovoort. Elk van hen heeft eigen belangen, mogelijkheden en bevoegdheden.

De wensen en ideeën van de gemeente worden vertaald naar een Plan van Aanpak.  Onderwerpen die daarin voorkomen zijn:

Organisatiestructuren

Communicatie

Planvorming

Planning en Control

Offerte

Ik adviseeer daarbij de opdrachtgevers over de te gebruiken overlegstructuur, de beslissingsbevoegdheden, de bestuurlijke afstemming en de beste rollen voor verschillende partners in het netwerk.  Van projectopzet tot communicatiestructuren en van teamsamenstelling tot de detailofferte. Het hele proces in één hand gestuurd, dat ontzorgt u en geeft ruimte om te ondernemen en te winnen.