Advies en begeleiding in netwerk en netwerkorganisaties

De overheid stuurt op veel verschillende manieren. Steeds vaker sturen overheden via allerlei organisaties en bestuursvormen die een rol vervullen tussen de overheid en de gemeenschap.  Ieder met een eigen belang. Dit leidt dikwijls tot onduidelijkheid over prestaties en doelstellingen waarmee de gewenste impact verloren gaat.

Een netwerk is een complex geheel van o.a. belangen, regels, structuren, normen en waarden.

Effectieve netwerken die impact hebben voor de eigen partners en voor de gebruikers zijn herkenbaar en kennen vormen van leiderschap die het netwerk indentiteit geven. Samen met een ambitie die (h)erkent wordt geeft dit Impact van het netwerk. Zie ook Netwerken met Impact.

Hoe krijgt uw netwerk impact in de context?

Heeft u impact in uw netwerken?

Hoe wordt uw ambitie in de ambitie van het netwerk?

Hoe krijgt u de netwerkdoelstellingen verbeterd? En op welke manieren krijgt u meer invloed op de prestaties van uw netwerken? Welke partners heeft u nodig en hoe behaalt u de eigen doelen en kan het netwerk anderen aantrekken om mee te doen?

De STORM-Methode helpt u om doelen te realiseren, voor u en het netwerk.

De STORM- Methode belicht daarin 5 elementen die bijdragen aan doelgerichte netwerken.

De methode omvat een analyse en een aanpak die samen de impact van u en het netwerk vergroot!