Too fast, too complex, too networked……..

De wereld van vandaag lijkt nog op de dag van gisteren. De wereld van morgen is totaal anders……..

Dit soort uitspraken horen we meer en meer. Het is waar. De wereld verandert snel en steeds sneller. De enige constante is…de verandering. Maar wat verandert er en wat betekent dit voor de manier waarop jouw doelstellingen worden behaald? 

Een van de grootste veranderingen is wel dat kennis niet meer voorbehouden is aan de ‘happy few’. Iedereen heeft een computer en kan ermee overweg. Kennis en het communiceren hierover is voor een ieder op elk moment mogelijk. Informatie wordt via allerlei kanalen gedeeld. Steeds meer mensen ‘vullen’ de informatie aan vanuit hun kennis en hun doelstellingen. Kennis en informatie is niet meer zoals er ooit eens de encyclopedie was. Die kon jaren in de kast staan en haar waarde behouden. Nu moet je telkens de nieuwste kennis vinden, de juiste bronnen weten te bereiken.

Naast kennis zijn ook de andere bedrijfsmiddelen onderhevig aan allerlei veranderingen, ingegeven door nieuwe kennis en doelstellingen. Nieuwe rekenmodellen, nieuw normen, nieuw vormen van governance, nieuwe technieken, nieuwe……nieuw……..nieuw…….en als die nieuwe informatie tuimelt over onze beeldschermen en zelf vullen we dezelfde schermen met nieuwe informatie. Steeds sneller met steeds nieuwe bronnen, vormen en met steeds nieuwe vragen.


De vraag die dit oproept is: waar zijn antwoorden wel te vinden?

Antwoorden liggen volgens Yochai Benkler niet meer alleen in de eigen organisatie. De vraag die dit oproept is: waar zijn antwoorden wel te vinden? In zijn quote ligt al een oplossingsrichting voor antwoorden. Too networked!

Nu denk je “too networked”? Ja, dat kan! Alles waar te voor staat is….ach je kent het wel. Wat dan wel? Focus en impact!

Focus: Richt je op die netwerken met die ambities die een meerwaarde hebben voor jouw doelstellingen.

Impact: Gebruik jouw kennis, ervaringen en middelen om de ambities van een netwerk strategisch in te passen voor jouw doelstellingen.

  • Kijk in je netwerken waar de voor jou relevante kennis en middelen bij elkaar komen.
  • Maak jouw vragen ambitieus voor anderen. Deel een gezamenlijke ambitie. Betrek anderen vanuit dezelfde vragen en (on)mogelijkheden.
  • Organiseer en bespreek met elkaar de manier waarop de ambities en doelstellingen worden behaald. Maak de partners actief en verantwoordelijk. Dit vraagt om netwerken met impact.
  • Voeg de relevante kennis en middelen van de partners samen. Deel ze  met elkaar in de nieuwe uitdagingen en behaal zo elkaars doelstellingen. 
  • Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de STORM-methode met een analyse en aanpak waarmee je samen elkaars doelen haalt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *