Netwerken in netwerken!?

Er is al veel geschreven op het internet over netwerken als werkwoord. Het meeste van deze informatie richt zich zaken als pitches, vraagstelling en het aangaan van nieuwe relaties of onderhouden van bekende relaties.

Wij zien dit als netwerken vanuit een egocentrische perspectief. De tips en tricks zijn zeker van nut om de eigen doelstellingen te behalen en gericht op acquisitie. 

Wij vragen ons altijd af: “hoe kunnen we samen  meer impact hebben. Hoe kunnen we met elkaar de eigen doelstellingen behalen en zorgen dat dit bijdraagt aan een groter vraagstuk?”

Een voorbeeld:

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MVO Nederland wijst heel terecht op de taak om Maatschappelijk Verantwoord te ondernemen. In de eerste stap van hun stappenplan om een MVO Visie en Missie te ontwikkelen, noemen ze drie succesfactoren:

  • stakeholders

  • draagvlak

  • transparantie

Dit gaat een stap verder dan het binnenhalen van mooie opdrachten. Hier gaat het om netwerken met impact.

Hoe betrekt u de stakeholders, krijgt u voldoende draagvlak voor uw doelen en hoe weten uw stakeholders/ partners en gebruikers hoe u (samen met hen)  de doelstellingen realiseert? Gaat u dit alleen doen, van wie leert u dit en wie heeft u nodig om dit te realiseren?

Hiervoor moet u meer kunnen dan de netwerkborrels aflopen en de contacten warm houden. 

Netwerken vraagt om kennis en inzicht in een aantal altijd terugkerende elementen van een netwerk:

Ambitie: waar streven we naar?

Identiteit: wie zijn wij en hoe ziet de wereld ons?

Partners: wie zijn ze (niet) en welke rol spelen

Organisatie: hoe realiseren we samen onze doelstellingen

Advies en begeleiding in het netwerken

Met dit eenvoudige overzicht kunnen we duidelijk maken op welke manier u de impact vergroot in een netwerk en de eigen en andere doelen kunt realiseren. Want doelen halen draagt bij aan de indentiteit en meerwaarde van u en uw organisatie. 

Bureau van Burken kan u begeleiden in u taken en acties binnen netwerken en biedt naast cursus ook coaching en begeleiding aan.