Training Beursvloer Ermelo – locatie Ermelo Centraal

Bureau van Burken biedt verschillende trainingen aan op het gebied van organisatie- en netwerkontwikkeling.

  • Training Netwerken
  • Training Netwerkorganisatie + kenmerken en inrichting
  • Training Leiderschap in Netwerkorganisaties
  • Training Leiderschap in Netwerken – hoe stuur je in netwerken

Er worden verschillende trainingen ontwikkeld die verdiepend zijn voor het werken in organisaties en netwerken. Volg onze website met regelmaat voor updates hierover. Wij onderzoeken bijvoorbeeld de mogelijkheden voor:

  • De kracht van NLP in netwerken – een cursus gericht op het toepassen van NLP als werkvorm in het verbeteren van uw netwerken
  • Netwerkopstellingen – een interactieve cursus waarin de effecten van netwerken op het functioneren van mensen en organisaties vorm krijgt.
  • Public Value en netwerken.

Training Netwerken

U krijgt inzicht in op welke wijze netwerken functioneren en welke invloeden er actief zijn.

Deze cursus duurt  1 dagdeel en geeft een beeld van netwerken in de breedste zin. Onderwerpen die behandeld worden zijn:

Meer dan samenwerken

(h)Erkende Doelstellingen

Identiteit

Partners
– middelen en belangen
– de positie en rollen

Deze cursus wordt regelmatig aangeboden. Kijk in onze agenda voor de verschillende trainingsdagen en kosten.

Wilt u meer impact en de cursussen in de dagelijkse praktijk brengen. Neem dan contact met ons op. Meer informatie vindt u hier.


Training Netwerkorganisatie

Is uw organisatie klaar om samen met anderen de vraagstukken van morgen op te lossen?

U krijgt inzicht in de manier waarop netwerken invloed hebben op u organisatie en hoe uw organisatie hierop kan inspelen.

Deze cursus duurt  2 dagdelen en geeft een beeld van organisatiekenmerken die succesvol zijn in netwerken. Onderwerpen die behandeld worden zijn:

Meer dan samenwerken

(h)Erkende Doelstellingen

Identiteit

De invloed van partners en netwerken

– partners, hun middelen en belangen
– partners, de posities en rollen

– netwerken, (on)vermogen
– netwerken, sturing en invloed

Interne organisatie

– controle vs flexibiliteit
– intern vs extern gerichtheid

De invloed van uw organisatie op partners en netwerken

Deze cursus wordt regelmatig aangeboden. Kijk in onze agenda voor de verschillende trainingsdagen en kosten.

Wilt u meer impact en de cursussen in de dagelijkse praktijk brengen. Neem dan contact met ons op. Meer informatie vindt u hier.

Training Leiderschap in Netwerkorganisaties

Hoe stuur je in je organisatie om optimaal gebruik te maken van netwerken?

U krijgt inzicht in de verschillende manieren waarop u vorm geeft aan de verandering naar een netwerkorganisatie.

Deze cursus duurt  2 dagdelen en geeft een beeld van organisatiekenmerken die succesvol zijn in netwerken. Onderwerpen die behandeld worden zijn:

Meer dan samenwerken

(h)Erkende Doelstellingen

Identiteit

De invloed van partners en netwerken

– partners, hun middelen en belangen
– partners, de posities en rollen

– netwerken, (on)vermogen
– netwerken, sturing en invloed

Interne organisatie
– controle vs flexibiliteit
– intern vs extern gerichtheid

De invloed van uw organisatie op partners en netwerken


Training Leiderschap in netwerken

Hoe verandert u de invloed van partners en netwerken op uw bedrijfsactiviteiten?

U krijgt inzicht in de manier waarop netwerken invloed hebben op u organisatie en hoe uw organisatie hierop kan inspelen.

Deze cursus duurt  2 dagdelen en geeft een beeld van organisatiekenmerken die succesvol zijn in netwerken. Onderwerpen die behandeld worden zijn:

Meer dan samenwerken

(h)Erkende Doelstellingen

Identiteit

De invloed van partners en netwerken

– partners, hun middelen en belangen
– partners, de posities en rollen

– netwerken, (on)vermogen
– netwerken, sturing en invloed

Interne organisatie

– controle vs flexibiliteit
– intern vs extern gerichtheid

De invloed van u op partners en netwerken

– welke vaardigheden vergroten uw invloed
– sturen en besturen in een netwerk – een vak apart